Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματείας

(Basic)

Διδάσκονται 12 Βασικές Ενότητες με προαιρετική πιστοποίηση και εξειδίκευση. H βασική γνώση Αγγλικών και η χρήση του Ms Office θεωρού-νται απαραίτητες για την προώθηση σε θέσεις εργασίας.

Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματείας

(Advanced)

Διδάσκονται οι 12 ενότητες του βασικού προγράμματος με επιπλέον υλικό, καθώς και τα Αγγλικά της ειδικότητας, το Ms Office σε επίπεδο Expert.
Η πιστοποίηση της ειδικότητας είναι υποχρεωτική.

Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματείας

(Expert)​

Για όσους/ες εργάζονται ήδη σαν Γραμματείς ή έχουν ολοκληρώσει το βασικό πρόγραμμα σπουδών και θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους με εξειδικευμένες δεξιότητες.


Τρόπος υλοποίησης και περιεχόμενα του προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε σεναριακή μορφή (κάθε μαθητής διαχειρίζεται μέσα από το μάθημα καταστάσεις που αφορούν τη δική του φανταστική εταιρεία) και περιλαμβάνει ανάλογα με το επίπεδο που θα επιλεχθεί από τον σπουδαστη:

 1. Δέκα τέσσερις (12) βασικές ενότητες, με πλούσιο πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό (δημιουργός και κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων Μαρία Ζάππα-Κασαπίδη) βιβλίο μαθητή, παρουσιάσεις, βίντεο, καθώς και συνδέσεις από την Ελληνική  βιβλιογραφία και δικτυογραφία, έτσι ώστε να εξασφαλίζει πρακτική, ολοκληρωμένη και αξιόπιστη γνώση για μια επιτυχημένη καριέρα στο χώρο των γραφείων κάθε είδους επιχειρήσεων. 
 2. Δύο (2) βασικά προγράμματα απαραίτητα σε κάθε γραμματέα: Αγγλικά ειδικότητας (Secreterial English) και Ms Office (Word, Excel και PowerPoint).
 3. Ενότητες εξειδίκευσης όπως: Mastering Ms Outlook & Gmail, Διαδικτυακή παραγωγή και συνεργασία: Χρήση Cloud και on line δημιουργία εγγράφων, δημιουργία Newsletter και Δελτίων τύπου, τεχνικές καταγραφής πρακτικών και απομαγνητοφώνησης κ.α. (δείτε αναλυτικά τις ενότητες κάθε επιπέδου εδώ).
 4. Μια επιπλέον ενότητα που περιλαμβάνει επαναληπτικά κουίζ  προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης διαθέσιμη μόνο σε όσους θέλουν να πιστοποιηθούν. 
 5. Δεκαπέντε παραδοτέες εργασίες (μια ή δύο για κάθε ενότητα) που σκοπό έχουν να εξασκηθούν οι σπουδαστές σε όσα διδάσκονται και να καλλιεργήσουν βασικές δεξιότητες τους. Πχ στην ενότητα για την Οικονομική Διαχείριση οι σπουδαστές μέσω των εφαρμογών που καλούνται να χρησιμοποιήσουν στην πρακτική άσκηση, πρέπει παράλληλα να αποδείξουν και τις αριθμητικές ικανότητες τους. Οι εργασίες διορθώνονται και αποστέλλεται ανατροφοδότηση στους σπουδαστές. 
 6. Πρόγραμμα Mentoring (επαγγελματική υποστήριξη) για την την υλοποίηση του Προσωπικού Σχεδίου Δράσης & Επιτυχίας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Περιλαμβάνει έλεγχο βιογραφικού, προτάσεις για πρακτική άσκηση και εργασία, προτάσεις συναφών σεμιναρίων. 
 7. Αποκλειστική κλειστή ομάδα στο Facebook (Interactive’s secretaries) για την επικοινωνία μεταξύ σπουδαστών, εκπαιδευτών και την ανάρτηση αποριών, θέσεων εργασίας κατά προτεραιότητα κλπ.
 8. Ειδική σελίδα στο Facebook για την εξάσκηση σε επαγγελματικές αναρτήσεις για όσους/όσες παρακολουθούν την ενότητα των Social Media.2

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

και την προώθηση των βιογραφικών σας.

Μερικά από τα προνόμια των σπουδαστών

της Interactive Education

 • Κατοχή τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου. Επιθυμητο πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Πιστοποιημένη καλή γνώση Αγγλικών (Β2 +) ή άλλης γλώσσας.
 • Πιστοποιημένη γνώση της χρήσης υπολογιστών σε όλες τις εφαρμογές του Ms Office σε επίπεδο τουλάχιστον Standard/Core.
 • Κωδικός για την e-learning πλατφόρμα μας στην οποία φιλοξενείται το επιπλέον υλικό του μαθήματος και οι αναθέσεις εργασιών.
 • Προσομοίωση επαγγελματικής διαδικασίας.
 • Δώρο το τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης.
 • Προώθηση βιογραφικών - Προτάσεις για εργασία.
Σε περίπτωση που ο /η υποψήφιος/α στερείται των γνώσεων και των πιστοποιητικών Αγγλικών και Πληροφορικής, η INTERactive EDucation δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να τα αποκτήσουν μέσα από ταχύρρυθμα επιδοτούμενα προγράμματα τα οποία κατά προτίμηση πρέπει να προηγηθούν της παρακολούθησης του προγράμματος Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης.

Εισηγητές

Μαρία Ζάππα-Κασαπίδη

Interactive's Educaton CEO, Certified Trainer, Educational Material Developer, Personal Career Coach, Blogger.

Φοίβος Κασαπίδης

Interactive's Educaton Head ICT Teacher, Certified Trainer, WordPress specialist.

Mentoring System

Το Σύστημα Mentoring (υποστήριξης) της Interactive Education προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ  στους σπουδαστές της, υλοποιείται μετά την ολοκλήρωση του βασικού προγράμματος (Επίπεδο Β) ή του προγράμματος Masterclass και βοηθά την υλοποίηση του Προσωπικού τους Σχεδίου Δράσης & Επιτυχίας.

Περιλαμβάνει: 

 > Έλεγχο βιογραφικού, 

 > Προτάσεις για πρακτική άσκηση και εργασία, 

> Προώθηση των βιογραφικών σε εταιρείες του κλάδου
   που ενδιαφέρει τον σπουδαστή,

> Προτάσεις συναφών σεμιναρίων.

I don’t care what you do for a living—if you do it well I’m sure there was someone cheering you on or showing the way. A mentor.” — Denzel Washington
Denzel Washington​
Actor