Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματείας

(Basic 1 και 2)

Ανάλογα με την επιλογή σας διδάσκονται οι Βασικές Ενότητες με ή χωρίς πιστοποίηση και με ή χωρίς πρακτική άσκηση.

Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματείας

(Advanced)

Διδάσκονται οι 12 ενότητες του βασικού προγράμματος με επιπλέον υλικό, καθώς και τα Αγγλικά της ειδικότητας, το Ms Office σε επίπεδο Expert.

Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματείας

(Expert)​

Για όσους/ες εργάζονται ήδη σαν Γραμματείς ή έχουν ολοκληρώσει το Βασικό Πρόγραμμα Σπουδών και θέλουν να βελτιωθούν.

Αναλυτικά τα περιεχόμενα κάθε επιπέδου

Βασικό Επίπεδο 1

Ταχύρυθμο πρόγραμμα 2 μηνών που προσφέρετα μόνο μέσω e-learning. Τα μαθήματα είναι δωρεάν και η πιστοποίηση υποχρεωτική. 

Δεν προβλέπεται πρακτική άσκηση και προώθηση σε θέσεις εργασίας τα οποία προσφέρονται στα υπόλοιπα επίπεδα.

Κόστος: 190€ (εξόφληση σε μία δόση).

Παρέχεται προαιρετικά βιβλίο μαθητή (e-book) και online επαναληπτικά τεστ για την προετοιμασία της πιστοποίησης με έξτρα κόστος 50€.

Βασικό Επίπεδο 2

To δημοφιλέστερο πρόγραμμα για Γραμματείς Διεύθυνσης διάρκειας 4 μηνών, που προσφέρεται είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω e-learning.

 1. Προβλέπει πρακτική άσκηση με πραγματικά σενάρια εργασίας  για την εξοικείωση με τις εργασίες γραφείου.
 2. Παρέχει βιβλίο μαθητή και επαναληπτικά τεστ για την προετοιμασία της πιστοποίησης.
 3. Προβλέπει παρακολούθηση της συμμετοχής στο μάθημα και ανατροφοδότηση από τον καθηγητή
 4. Περιλαμβάνει έλεγχο του βιογραφικού και προώθηση σε θέσεις εργασίας.

Κόστος: Με φυσική παρουσία 420€ – Μέσω e-learning 345€

Κόστος προαιρετικής πιστοποίησης: 120€

Εξόφληση σε 3 δόσεις.

Προχωρημένο επίπεδο (Advanced)

Για όσους/όσες θέλουν να ξεχωρίσουν στον χώρο εργασίας τους με τις γνώσεις και δεξιότητές τους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όσα προβλέπονται στο Βασικό Επίπεδο 2 (βλ. πιο πάνω) και επιπλέον τα Αγγλικά της ειδικότητας και το Ms Office σε επίπεδο Expert με τη δυνατότητα επιπλέον πιστοποίησης.

Συνολική διάρκεια μαθημάτων: 7 μήνες  (συμπεριλαμβανομένων των Αγγλικών και του Ms Office).

Συνολικό κόστος μαθημάτων: 

Με φυσική παρουσία: 730€ – μέσω e-learning 630€

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι προαιρετικές πιστοποιήσεις: Στέλεχος Γραμματείας 120€, Ms Office Expert 55€/ανά ενότητα και Αγγλικών Ειδικότητας 150€

Εξειδικευμένα προγράμματα

“Η εκπαίδευση φέρνει αυτοπεποίθεση, και η αυτοπεπίθεση την εξέλιξη” έχει πει ο Κομφούκιος και γι αυτό η δια βίου μάθηση και η εξειδίκευση σας δεν πρέπει να σταματούν ποτέ.
Δείτε στο μενού πιο πάνω τις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ που μπορείτε να ακολουθήσετε και τα επιπλέον προγράμματα ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ που προσφέρουμε.


Τρόπος υλοποίησης και περιεχόμενα του προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε σεναριακή μορφή (κάθε μαθητής διαχειρίζεται μέσα από το μάθημα καταστάσεις που αφορούν τη δική του φανταστική εταιρεία) και περιλαμβάνει ανάλογα με το επίπεδο που θα επιλεχθεί από τον σπουδαστη:

 1. Δέκα τέσσερις (12) βασικές ενότητες, με πλούσιο πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό (δημιουργός και κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων Μαρία Ζάππα-Κασαπίδη) βιβλίο μαθητή, παρουσιάσεις, βίντεο, καθώς και συνδέσεις από την Ελληνική  βιβλιογραφία και δικτυογραφία, έτσι ώστε να εξασφαλίζει πρακτική, ολοκληρωμένη και αξιόπιστη γνώση για μια επιτυχημένη καριέρα στο χώρο των γραφείων κάθε είδους επιχειρήσεων. 
 2. Δύο (2) βασικά προγράμματα απαραίτητα σε κάθε γραμματέα: Αγγλικά ειδικότητας (Secreterial English) και Ms Office (Word, Excel και PowerPoint).
 3. Ενότητες εξειδίκευσης όπως: Mastering Ms Outlook & Gmail, Διαδικτυακή παραγωγή και συνεργασία: Χρήση Cloud και on line δημιουργία εγγράφων, δημιουργία Newsletter και Δελτίων τύπου, τεχνικές καταγραφής πρακτικών και απομαγνητοφώνησης κ.α. (δείτε αναλυτικά τις ενότητες κάθε επιπέδου εδώ).
 4. Μια επιπλέον ενότητα που περιλαμβάνει επαναληπτικά κουίζ  προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης διαθέσιμη μόνο σε όσους θέλουν να πιστοποιηθούν. 
 5. Δεκαπέντε παραδοτέες εργασίες (μια ή δύο για κάθε ενότητα) που σκοπό έχουν να εξασκηθούν οι σπουδαστές σε όσα διδάσκονται και να καλλιεργήσουν βασικές δεξιότητες τους. Πχ στην ενότητα για την Οικονομική Διαχείριση οι σπουδαστές μέσω των εφαρμογών που καλούνται να χρησιμοποιήσουν στην πρακτική άσκηση, πρέπει παράλληλα να αποδείξουν και τις αριθμητικές ικανότητες τους. Οι εργασίες διορθώνονται και αποστέλλεται ανατροφοδότηση στους σπουδαστές. 
 6. Πρόγραμμα Mentoring (επαγγελματική υποστήριξη) για την την υλοποίηση του Προσωπικού Σχεδίου Δράσης & Επιτυχίας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Περιλαμβάνει έλεγχο βιογραφικού, προτάσεις για πρακτική άσκηση και εργασία, προτάσεις συναφών σεμιναρίων. 
 7. Αποκλειστική κλειστή ομάδα στο Facebook (Interactive’s secretaries) για την επικοινωνία μεταξύ σπουδαστών, εκπαιδευτών και την ανάρτηση αποριών, θέσεων εργασίας κατά προτεραιότητα κλπ.
 8. Ειδική σελίδα στο Facebook για την εξάσκηση σε επαγγελματικές αναρτήσεις για όσους/όσες παρακολουθούν την ενότητα των Social Media.2

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

και την προώθηση των βιογραφικών σας.

Μερικά από τα προνόμια των σπουδαστών

της Interactive Education

 • Κατοχή τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου. Επιθυμητο πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Πιστοποιημένη καλή γνώση Αγγλικών (Β2 +) ή άλλης γλώσσας.
 • Πιστοποιημένη γνώση της χρήσης υπολογιστών σε όλες τις εφαρμογές του Ms Office σε επίπεδο τουλάχιστον Standard/Core.
 • Κωδικός για την e-learning πλατφόρμα μας στην οποία φιλοξενείται το επιπλέον υλικό του μαθήματος και οι αναθέσεις εργασιών.
 • Προσομοίωση επαγγελματικής διαδικασίας.
 • Δώρο το τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης.
 • Προώθηση βιογραφικών - Προτάσεις για εργασία.
Σε περίπτωση που ο /η υποψήφιος/α στερείται των γνώσεων και των πιστοποιητικών Αγγλικών και Πληροφορικής, η INTERactive EDucation δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να τα αποκτήσουν μέσα από ταχύρρυθμα επιδοτούμενα προγράμματα τα οποία κατά προτίμηση πρέπει να προηγηθούν της παρακολούθησης του προγράμματος Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης.

To σύνολο του υλικού έχει αναπτυχθεί από την κ. Μαρία Ζάππα-Κασαπίδη και τα πνευματικά δικαιώματα τα οποία καλύπτονται με μοναδικό ISBN έχουν παραχωρηθεί προς εκμετάλλευση στην Interactive Education και μόνο.

Mentoring System

Το Σύστημα Mentoring (υποστήριξης) της Interactive Education προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ  στους σπουδαστές της, υλοποιείται μετά την ολοκλήρωση του βασικού προγράμματος (Επίπεδο Β) ή του προγράμματος Masterclass και βοηθά την υλοποίηση του Προσωπικού τους Σχεδίου Δράσης & Επιτυχίας.

Περιλαμβάνει: 

 > Έλεγχο βιογραφικού, 

 > Προτάσεις για πρακτική άσκηση και εργασία, 

> Προώθηση των βιογραφικών σε εταιρείες του κλάδου
   που ενδιαφέρει τον σπουδαστή,

> Προτάσεις συναφών σεμιναρίων.

I don’t care what you do for a living—if you do it well I’m sure there was someone cheering you on or showing the way. A mentor.” — Denzel Washington
Denzel Washington​
Actor