Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματείας

( Essential)

Διδάσκονται οι 12 Βασικές Ενότητες του Οδηγού Σπουδών με πρακτική άσκηση μέσω projects. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής η καλή γνώση του MS Office.

Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματείας

(Advanced)

Διδάσκονται οι 12 ενότητες του βασικού προγράμματος με επιπλέον υλικό, καθώς και τα εταιρικά Social Media. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής η καλή γνώση του MS Office.

Εξειδικευμένα προγράμματα και Mini Seminars

(Expert)

H Δια Βίου Μάθηση και η εξειδίκευση σας δεν πρέπει να σταματούν ποτέ. Δείτε στο μενού ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ τα προγράμματα που μπορείτε να παρακολουθήσετε επι πλέον.

Βασικό Επίπεδο 1 (Basic)

To εισαγωγικό πρόγραμμα της ειδικότητας, που προσφέρεται μόνο  μέσω e-learning Ασύγχρονη κατάρτιση). Σε αντίθεση με το Βασικό Επίπεδο 2 (Essential) δεν περιλαμβάνει:

 1. Πρακτική άσκηση με πραγματικά σενάρια εργασίας  για την εξοικείωση με τις εργασίες γραφείου και επαναληπτικά τεστ για την εμπέδωση της ύλης.
 2. Έλεγχο του βιογραφικού και προώθηση σε αμοιβόμενες θέσεις εργασίας.

Κόστος: 190€ – Κόστος προαιρετικης πιστοποίησης: 120€

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής η καλή γνώση του MS Office.)

Βασικό Επίπεδο 2 (Essential)

To δημοφιλέστερο πρόγραμμα για δουλειά σε εταιρείες κάθε μεγέθους διάρκειας 3 μηνών, που προσφέρεται είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω e-learning (Σύγχρονη και Ασύγχρονη κατάρτιση). Περιλαμβάνει:

 1. Πρακτική άσκηση με πραγματικά σενάρια εργασίας  για την εξοικείωση με τις εργασίες γραφείου.
 2. Βιβλίο μαθητή (e-book) και επαναληπτικά τεστ για την προετοιμασία της πιστοποίησης.
 3. Έλεγχο του βιογραφικού και προώθηση σε αμοιβόμενες θέσεις εργασίας.

Ιδανικό πρόγραμμα και για όσους/όσες θέλουν να εργαστούν ως Virtual Assistants.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο σεμινάριο η καλή γνώση του MS Office.

Προχωρημένο επίπεδο 3 (Advanced)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όσα προβλέπονται στο Βασικό Επίπεδο 2 (βλ. πιο πάνω) με επιπλέον υλικό και Projects από το Ms Office (το Word, το Excel και το PowerPoint) σε επίπεδο Expert.

Συνολική διάρκεια μαθημάτων: 5 μήνες  (συμπεριλαμβανομένων των ενοτήτων του Βασικού επιπέδου  2.

Το πρόγραμμα προσφέρεται με φυσική παρουσία ή μέσω e-learning (σύγχρονη & ασύγχρονη κατάρτιση).

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής η καλή γνώση του MS Office σε βασικό ή προχωρημένο επίπεδο

Assistant Expert 4 Εξειδικευμένα προγράμματα

“Η εκπαίδευση φέρνει αυτοπεποίθεση, και η αυτοπεπίθεση την εξέλιξη” έχει πει ο Κομφούκιος και γι αυτό η δια βίου μάθηση και η εξειδίκευση σας δεν πρέπει να σταματούν ποτέ.
Δείτε στο μενού πιο πάνω τις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ που μπορείτε να ακολουθήσετε και τα επιπλέον προγράμματα ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ που προσφέρουμε.


Σκοπός, Τρόπος υλοποίησης & περιεχόμενα του προγράμματος

Η σκοπός της Interactive Education είναι να παρέχει στους νεοεισερχόμενους στον κλάδο της Γραμματειακής Υποστήριξης ή σε όσους εργάζονται ήδη ως Γραμματείς και θέλουν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους,   εκπαίδευση βασιμένη σε παγκόσμια πρότυπα, άρθρα και διαδικτυακές εκδηλώσεις (pop up mini seminars), ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.
Προσπαθούμε να εξοπλίσουμε τους σπουδαστές μας με τις κατάλληλες γνώσεις και πόρους για να οικοδομήσουμε μια επιτυχημένη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ αυτών και των στελεχών τους.

Οι οδηγοί και τα άρθρα μας περιέχουν πολύτιμες συμβουλές για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της επαγγελματικής ανάπτυξης και της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Με αυτό, στοχεύουμε να ενδυναμώσουμε την κοινότητά μας να γίνουν όλοι, παλαιοί και νέοι Γραμματείς, οι καλύτεροι βοηθοί που μπορεί να έχει ένα στέλεχος.

Οι αναρτήσεις του blog μας περιέχουν εκατοντάδες άρθρα που ασχολούνται με τις ανάγκες των σημερινών EAs και PA, βοηθώντας τους να παραμένουν ενημερωμένοι για τις τελευταίες τάσεις στον τομέα τους. Καταλαβαίνουμε ότι το να βρείτε πώς να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητές σας ως Γραμματέας μπορεί να είναι τρομακτικό… Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προσπαθούμε να το κάνουμε ευκολότερο παρέχοντας περιεχόμενο υψηλής ποιότητας προσανατολισμένο σε όλα τα επίπεδα εμπειρίας – είτε μόλις ξεκινάτε, αναζητάτε μια προώθηση ή θέλετε να φρεσκάρετε τις δεξιότητές σας.
——
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε σεναριακή μορφή (κάθε μαθητής διαχειρίζεται μέσα από το μάθημα καταστάσεις που αφορούν τη δική του φανταστική εταιρεία) και περιλαμβάνει ανάλογα με το επίπεδο που θα επιλεχθεί από τον σπουδαστη:

 1. Δώδεκα (12) βασικές ενότητες, με πλούσιο πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό (δημιουργός και κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων Μαρία Ζάππα-Κασαπίδη) βιβλίο μαθητή, παρουσιάσεις, βίντεο, καθώς και συνδέσεις από την Ελληνική  βιβλιογραφία και δικτυογραφία, έτσι ώστε να εξασφαλίζει πρακτική, ολοκληρωμένη και αξιόπιστη γνώση για μια επιτυχημένη καριέρα στο χώρο των γραφείων κάθε είδους επιχειρήσεων.
 2. Στο επίπεδο 03 (Advanced) οι σπουδαστές εξασκούνται σε τρία (3) επιπλέον προγράμματα απαραίτητα σε κάθε γραμματέα: Το Ms Office Word και Excel σε επίπεδο Expert (μέσω ασκήσεων προσομοίωσης), και τη Διαχείριση εταιρικών Social Media.
 3. Ενότητες εξειδίκευσης όπως: Mastering Ms Outlook & Gmail, Διαδικτυακή παραγωγή και συνεργασία (Χρήση Cloud και on line δημιουργία εγγράφων), δημιουργία Newsletter και Δελτίων τύπου, τεχνικές καταγραφής πρακτικών και απομαγνητοφώνησης είναι βασικές ενότητες στο επίπεδο 03 (Advanced).
 4. Σε κάθε επίπεδο υπάρχει μια επιπλέον ενότητα που περιλαμβάνει επαναληπτικά κουίζ  προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης διαθέσιμη μόνο σε όσους θέλουν να πιστοποιηθούν.
 5. Οι σπουδαστές στα επίπεδα 02 και 03 έχουν δεκαπέντε παραδοτέες εργασίες (μια ή δύο για κάθε ενότητα) με σκοπό να εξασκηθούν  σε όσα διδάσκονται και να καλλιεργήσουν τις βασικές δεξιότητες τους. Πχ στην ενότητα για την Οικονομική Διαχείριση οι σπουδαστές μέσω των εφαρμογών που καλούνται να χρησιμοποιήσουν στην πρακτική άσκηση, πρέπει παράλληλα να αποδείξουν και τις αριθμητικές ικανότητες τους. Οι εργασίες διορθώνονται από τον εισηγητή και αποστέλλεται ανατροφοδότηση στους σπουδαστές.
 6. Το πρόγραμμα Mentoring (επαγγελματική υποστήριξη) για την την υλοποίηση του Προσωπικού Σχεδίου Δράσης & Επιτυχίας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος προσφέρεται μόνο στα Επίπεδα Essential και Advanced. Περιλαμβάνει έλεγχο βιογραφικού, προτάσεις για πρακτική άσκηση και εργασία, προτάσεις συναφών σεμιναρίων.
 7. Υπάρχει κλειστή ομάδα στο Viber (Interactive’s secretaries) για την επικοινωνία μεταξύ σπουδαστών, εκπαιδευτών και την ανάρτηση αποριών, θέσεων εργασίας κατά προτεραιότητα κλπ. καθώς και ειδική σελίδα στο Facebook για την εξάσκηση σε επαγγελματικές αναρτήσεις για όσους/όσες παρακολουθούν την ενότητα των Social Media.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

και την προώθηση των βιογραφικών σας.

Μερικά από τα προνόμια των σπουδαστών

της Interactive Education

Σε περίπτωση που ο /η υποψήφιος/α στερείται των γνώσεων και των πιστοποιητικών Αγγλικών και Πληροφορικής, η INTERactive EDucation δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να τα αποκτήσουν μέσα από ταχύρρυθμα επιδοτούμενα προγράμματα τα οποία κατά προτίμηση πρέπει να προηγηθούν της παρακολούθησης του προγράμματος Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης.

To σύνολο του υλικού όλων των επιπέδων έχει αναπτυχθεί από την κ. Μαρία Ζάππα-Κασαπίδη (πτυχιούχο Πληροφορικής και Οικονομίας & Διοίκησης, ERP certified user) και τα πνευματικά δικαιώματα τα οποία καλύπτονται με μοναδικό ISBN έχουν παραχωρηθεί προς εκμετάλλευση στην Interactive Education και μόνο.

Mentoring System

Το Σύστημα Mentoring (υποστήριξης) της Interactive Education προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ  στους σπουδαστές της, υλοποιείται μετά την ολοκλήρωση του βασικού προγράμματος (Επίπεδο Β) ή του προγράμματος Masterclass και βοηθά την υλοποίηση του Προσωπικού τους Σχεδίου Δράσης & Επιτυχίας.

Περιλαμβάνει: 

 > Έλεγχο βιογραφικού, 

 > Προτάσεις για πρακτική άσκηση και εργασία, 

> Προώθηση των βιογραφικών σε εταιρείες του κλάδου
   που ενδιαφέρει τον σπουδαστή,

> Προτάσεις συναφών σεμιναρίων.

Ελάτε για καφέ!

Είμαστε κάθε μέρα εκεί
10.00-20.00
Τα Σάββατα 10.00-14.00

Παπαναστασίου 7,
Μετρό Αιγάλεω
Έξοδος Παπαναστασίου

Καλέστε μας!

Απαντάμε αμέσως σε κάθε κλήση!
10.00-20.00

210 4930733

Στείλτε μήνυμα!

Διαβάζουμε τα μηνύματά σας και απαντάμε κάθε μέρα.
Και τις Κυριακές!

interact <at> interactive-education.gr