Γραμματέας ή Υπάλληλος Γραφείου;

Στην ελληνική αγορά εργασίας, ο όρος «Υπάλληλος γραφείου» αναφέρεται σε μια πολύ ευρεία κατηγορία εργαζομένων με διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα, γνώσεις, προσόντα, δεξιότητες, καθήκοντα και εργασιακές ευθύνες λόγω των σημαντικών κενών που παρουσιάζει η ρύθμιση των επαγγελμάτων στη χώρα μας (είτε αυτή αφορά το νομοθετικό πλαίσιο,  είτε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας). Κοινό σημείο αναφοράς όλων των εργαζομένων που χαρακτηρίζονται ως «υπάλληλοι γραφείου» από την αγορά εργασίας, είναι ουσιαστικά ότι η άσκηση των εργασιακών τους καθηκόντων πραγματοποιείται στους χώρους της διοίκησης (γραφεία) επιχειρήσεων ή οργανισμών.

Οι σύγχρονες ανάγκες των εταιριών/οργανισμών στην Ελλάδα και ο συνεχώς βελτιούμενος εξοπλισμός τους έχουν διαφοροποιήσει τη σημαντικότητα του ρόλου του υπαλλήλου γραφείου και απαιτούν πλέον αυξημένες ικανότητες στην

1. στην εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία,
2. στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των παγίων λειτουργιών και ενεργειών,
3. στην αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής και επικοινωνίας,
4. τη διαχείριση πληροφοριών και την καθιέρωση αρχών επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας
5. στην υποστήριξη της λειτουργίας των συστημάτων διαχείριση των εταιριών/οργανισμών, ώστε να επιτυγχάνονται οι επιχειρηματικοί και άλλοι στόχοι τους.

Έχει αλλάξει όμως και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό. Τα καθήκοντά των γραμματέων! Έχουν όλες οι γραμματείς τα ίδια καθήκοντα; Όχι! 

Ρίξτε μια ματιά σε κάθε ειδικότητα και στα εξειδικευμένα μαθήματα και θα καταλάβετε τι λέω…