Ταξίδι στον κόσμο των γραμματέων

Διδασκόμενες ενότητες ανά επίπεδο

https://www.interactive-education.gr/epaggelmatike-katartise/office-clerk.htmlΗ  Interactive Education προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς για σωστά επιμορφωμένα Στελέχη Γραμματειακής Υποστήριξης ανανέωσε* το πρόγραμμα σπουδών της το οποίο χωρίζεται πλέον σε 3 επίπεδα σπουδών:

– Στο Βασικό Επίπεδο (Assistan’s Essential)  (διάρκεια 3 μήνες ). Διδάσκονται 12 βασικές ενότητες με επιπλέον πρακτική εφαρμογή (όπως ακριβώς αναγράφεται στον πίνακα πιο κάτω).

– Στο Προχωρημένο Επίπεδο – Advanced (διάρκεια 5 μήνες περιλαμβάνεται και το Επίπεδο2). Διδάσκονται οι 12 βασικές ενότητες με επιπλέον υλικό, ενώ γίνεται πρακτική εφαρμογή στο Ms Office (Word & Excel) σε επίπεδο Expert. Διδάσκονται επιπλέον τα εταιρικά Social Media. 

– Στο επίπεδο Expert στο οποίο οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε 10 εξειδικευμένα σεμινάρια για τη βελτίωση των γνώσεών τους. Για αναλυτικές πληροφορίες για τα εξειδικευμένα προγράμματα κάντε κλικ στον τίτλο τους.

H πιστοποιήση στο Βασικό Επίπεδο 2 είναι υποχρεωτική. Επίσης στο Προχωρημένο Επίπεδο οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιηθούν πραιρετικά στις βασικές ενότητες του Ms Office (Word & Excel) σε επίπεδο Expert. Το κόστος των πιστοποιήσεων δεν περιλαμβάνεται στις τιμές των διδάκτρων.

Το παλαιό Επίπεδο 01 αποσύρεται καθώς δεν καλύπτει πλέον τις ανάγκες των επιχειρήσεων για καταρτησμένα στελέχη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, και έχει αντικατασταθεί με το Πιστοποιημένος Υπάλληλος Γραφείου (Front Office) Δείτε εδω https://www.interactive-education.gr/epaggelmatike-katartise/office-clerk.html τι περιλαμβάνει.

Όλα τα επίπεδα προσφέρονται με φυσική παρουσία και σύγχρονη ή ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

* Τελευταία ανανέωση Ιούνιος 2023.

Διδασκόμενες ενότητες ανά Επίπεδο

Διδασκόμενες
Ενότητες
Βασικό Επίπεδο
Assistant's Essential
(Διάρκεια 3 μήνες)
Προχωρημένο Επίπεδο
Περιλαμβάνει
και το Βασικό Επίπεδο
(Διάρκεια 5 μήνες)
Επίπεδο Expert
Eξειδικευμένα
Σεμινάρια
1. Το επάγγελμα της Γραμματέως:

Ιστορική αναδρομή, η Συγχρονη Γραμματέας

και οι απαιτούμενες δεξιότητες, κώδικας αρχών

και δεοντολογίας, dress code. 

Βασικές δεξιότητες κειμενογράφου (Word)

Πρακτική εφαρμογή στην ενότητα μόνο για τα επίπεδα 02-03)

Διδάσκονται επιπλέον:

Τεχνικές Αναζήτησης στο ίντερνετ με τη χρήση

της Τεχνητής Νοημοσύνης ται σωστή επιλογή

και παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Πρακτική εφαρμογή Ms Word Expert

(Τα πολυσέλιδα έγγραφα)

 
 
Τεχνικές Virtual Assistant

Υπηρεσίες Γραμματειακής

Υποστήριξης εξ' αποστάσεως

 

2. Το γραφείο της επιχείρησης

2.1 Ορισμοί, καθήκοντα υπαλλήλων, οργάνωση

χώρου, επίπλωση και εργονομία, αυτοματισμός

γραφείου, καθημερινές εργασίες, κανόνες

συμπεριφοράς, αποθέματα αναλωσίμων

και παραγγελίες. 

Διδάσκονται επιπλέον:

Τα πρότυπα των εφαρμογών και το Ms Publisher

για τη δημιουργία φυλλαδίου και

εφαρμογές Δημιουργίας και Διαχείρισης εικόνων

με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

 

 

Office Technology

Εφαρμογές καθημερινά

απαραίτητες 

στις γραμματείς

3. Το αρχείο της επιχείρησης

Διαχείριση αρχείων και φακέλων της επιχείρησης

τοπικά, στον υπολογιστή και στο νέφος,

τεχνικές ταξινόμησης. ψηφιοποίηση αρχείου, 

συννεφοαποθήκες.

Πρακτική εφαρμογή στην ενότητα μόνο για τα επίπεδα 02-03

Διαδικτυακή παραγωγή & συνεργασία: 

Χρήση Cloud και on line

δημιουργία εγγράφων.

4. Καθημερινή Οικονομική Διαχείριση

Η αριθμητική ικανότητα, πρακτικά μαθηματικά,

διαχείριση του καθημερινού ταμείου του γραφείου

(petty cash), βασικές γνώσεις Ms Excel.

Εμπορική Διαχείριση (ERP Soft1 Αποθήκη, Πελάτες, Προμηθευτές, Παραστατικά, Τιμολόγηση).

Πρακτική εφαρμογή στην ενότητα.

Πρακτική Άσκηση στο Excel Expert

(Πίνακες, Φίλτρα, Συναρτήσεις κειμένου και ημερομηνίας)

 

 

 

Εμπορική Διαχείρηση

με το ERP της Soft1

5. Οργάνωση συναντήσεων, εκδηλώσεων
και ταξιδιών 

Είδη συναντήσεων & εκδηλώσεων, σωστή επιλογή χώρου

και συνεργατών.

Οργάνωση ταξιδιών: Προγραμματισμός, επιλογή πτήσεων

και ξενοδοχείων.

Πρακτική εφαρμογή στην ενότητα (οργάνωση εκδήλωσης

και ταξιδίου με 2 προορισμούς).

Διδάσκονται επιπλέον 

Τεχνικές καταγραφής πρακτικών και

απομαγνητοφώνησης 

6. Το ημερολόγιο της Γραμματέως
(Ms Outlook, Outlook.com)

Αποστολή και λήψη μηνυμάτων, Βιβλίο Διευθύνσεων

(επαφές). Ημερολόγιο, Δημιουργία συμβάντος.

Πρακτική εφαρμογή στην ενότητα.

Διδάσκονται επιπλέον:

Τα Πρότυπα (για επαναλαμβανόμενες

εργασίες), στο MS Outlook και το Gmail.

Διαχείριση Χρόνου (Time Management)

Στόχοι, καθημερινές εργασίες.  The Eisenhower Matrix. 

Η διαχείριση χρόνου και η τεχνολογία.

Μεταβίβαση εργασιών: ο σωστός τρόπος).

7. Εμπορική Αλληλογραφία

Τύποι επιστολών, σύνταξη επιστολών,

στοιχεία επιστολών και φακέλων. Συνημμένα,

και κοινοποιήσεις.

Χειρόγραφο και ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.

Πρακτική εφαρμογή στην ενότητα.

Δημιουργική Επιχειρηματική Γραφή

Αναφορές, Προσφορές, Αιτήσεις

 

8. Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις

8.1 Βασικές αρχές επικοινωνίας. Εμπόδια και αποτελεσματική

επικοινωνία. Προφορική και γραπτή επικοινωνία.

Τηλεφωνική επικοινωνία. Η γλώσσα του σώματος.

Διαφήμιση, Δημόσιες σχέσεις ή προπαγάνδα;

8.2 Μαζική επικοινωνία: Αποστολή μαζικών επιστολών.

Σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Social Media, SMS, 

Διδάσκονται επίσης αναλυτικά 

Η δημιουργία Newsletter και η συγγραφή Δελτίων τύπου.

 

Social Media Management για εταιρική χρήση

Διδάσκεται η χρήση όλων

των social platforms,

καθώς και η δημιουργία καμπάνιας.

9. Περί εταιρειών
(ενότητα πιστοποίησης).

Είδη εταιρειών, ιεραρχία (ρόλοι και καθήκοντα),

το οργανόγραμμα της εταιρείας.

Πρακτική εφαρμογή στην ενότητα (είδη εταιρειών,

παρουσίαση, δημιουργία οργανογράμματος).

10. Σύγχρονο Management Επιχειρήσεων
(ενότητα πιστοποίησης).

H γραμματέας σαν μέρος της ομάδας διοίκησης.

Η ανάληψη έργων και η διαδικασία υλοποίησης τους. 

Project Management 101

Βασικές αρχές ανάληψης και υλοποίησης έργων. 

Ο ρόλος του Project Manager.

Σχεδιασμός έργου, συγκρότηση ομάδας,

Παρακολούθηση και ολοκλήρωση του έργου.

11. Διαδικασίες πρόσληψης
(ενότητα πιστοποίησης).

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Το βιογραφικό, η συνέντευξη.

Career Development -

Προσωπική ανάπτυξη

12. Ασφάλεια στον εργασιακό χώρο
(ενότητα πιστοποίησης).

Βασικές δεξιότητες στις παρουσιάσεις και την χρήση online

(εφαρμογών (Prezi, Google Slides, Tome.ai)

Τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης

Προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ σε

όλους τους σπουδαστές

του τμήματος.