Γραμματέας σε Δομές Υγείας (ιατρού - ιατρικού κέντρου)

Είναι οι γραμματείς που εργάζονται στα νοσοκομεία, τα ιατρικά κέντρα και τα κάθε είδους ιατρεία. 

Πολλές φορές εκτελούν απλά καθήκοντα τήρησης ραντεβού και υποδοχής (receptionist), ή είναι βοηθοί των ιατρών. 

Πρέπει να έχουν όλα τα προσόντα που έχει μια καλή γραμματέας γενικών καθηκόντων, και επιπλέον:

 • να  κατανοούν την ορολογία της ειδικότητας του ιατρού,
 • να γνωρίζουν συνταγογράφηση,
 • να γράφουν εκθέσεις με τα αποτελέσματα των εξετάσεων,  και
 • να καταχωρούν δεδομένα σε φόρμες ιστορικών των ασθενών.

Προτεινόμενο Επίπεδο Σπουδών: Βασικό + Θεωρητικό μέρος Συνταγογράφησης.

Η ειδικότητα προσφέρεται μεμονωμένη με  κόστος 190€.

Πώς θα γίνω γραμματέας γιατρού;

Αν συνεχίζεις να διαβάζεις αυτό το κείμενο σημαίνει ότι το σκέφτεσαι σοβαρά να σταδιοδρομήσεις σαν Γραμματέας σε Δομή Υγείας και είσαι περίεργη να μάθεις τι ακριβώς χρειάζεσαι.

Πρέπει πρώτα να αποκτήσεις τα απαραίτητα προσόντα μέσω της εκπαίδευσης και της πρακτικής άσκησης. Μπορεί η πανεπιστημιακή μόρφωση να μην είναι απαραίτητη, αλλά η άριστη χρήση των προγραμμάτων του Ms Office (Word, Excel) όπως και η χρήση του Outlook ή του Gmail είναι προϋπόθεση για την πρόληψη σε μια τέτοια θέση.

Απαραίτητη θεωρείται η ορολογία του ιατρικού κλάδου ο οποίος σε ενδιαφέρει και η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.

Μην ανησυχείς για τα εξειδικευμένα καθήκοντα. Κάθε ιατρός  θα σου δώσει σαφείς οδηγίες, και σίγουρα στην αρχή θα κάνεις τα πάντα κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του.

Ποια θα είναι τα καθήκοντά μου;

Βασικά καθήκοντα:

 • Υποδοχή εισερχομένων κλήσεων.
 • Οργάνωση προγράμματος ιατρού (κλείσιμο ραντεβού).
 • Οργάνωση των φακέλων των ασθενών, ενημέρωση και αρχειοθέτηση.
 • Συμπλήρωση εντύπων ασφαλιστικών εταιρειών για κάλυψη εξόδων.
 • Αλληλογραφία: Σύνταξη επιστολών μαζικών ή για μεμονωμένους παραλήπτες (πχ φαρμακευτικές εταιρείες, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ασθενείς κλπ.).
 • Χρήση λογισμικών συνταγογράφησης και ιατρείου.
 • Χρεώσεις και τιμολογήσεις.

Εξειδικευμένα καθήκοντα:

 • Προετοιμασία ασθενών για την εξέταση.
 • Αποστείρωση εργαλείων
 • Προετοιμασία της αίθουσας εξέτασης.

Απαιτούμενες δεξιότητες

1. Επικοινωνία

Μια γραμματέας/receptionist πρέπει να μάθει να ακούει (ενεργητική ακρόαση) και να μεταφέρει σωστά τις οδηγίες, τα μηνύματα κλπ. Οι συγκεκριμένες γραμματείς μιλάνε με τους ασθενείς περισσότερη ώρα απ’ ότι μιλάει ο γιατρός και ειναι βασικό κομμάτι στο παζλ επικοινωνίας ασθενή και ιατρού. 

2. Οργάνωση και επίλυση προβλημάτων

Οι δεξιότητες οργάνωσης είναι απαραίτητες, είτε αυτές αφορούν φυσικά αντικείμενα πχ φακέλους, έγγραφα κλπ, είτε αφορούν το χρόνο της γραμματέως. Η άριστη χρήση των ημερολογίων (φυσικών ή ηλεκτρονικών) είναι απαραίτητο προσόν.

3. Προσοχή στις λεπτομέρειες!

Πολλές από τις εργασίες που θα κληθεί μια γραμματέας/receptionist να φέρει εις πέρας απαιτούν μεγάλη προσοχή σε λεπτομέρειες όπως είναι η καταχώρηση δεδομένων, η τήρηση λογαριασμών, η πληκτρολόγηση εγγράφων κλπ.

4. Πολλοί γιατροί αλλά και όλα σχεδόν τα μεγάλα κέντρα ζητούν ως επιπλέον προσόν την απομαγνητοφώνηση. Υπάρχουν αρκετές δωρεάν εφαρμογές για Windows, Mac, Android και Apple smartphones/tablets και τα περισσότερα από αυτά επιτρέπουν και τη χρήση του foot pedal. Αναλυτική παρουσίαση και εφαρμογή γίνεται στο σεμινάριο.

Πώς θα διεκδικήσεις μια τέτοια θέση;

Θα πρέπει να συντάξεις το βιογραφικό σου και τη συνοδευτική επιστολή με τέτοιο τρόπο ώστε να τονίζονται οι δεξιότητες που κατέχεις και είναι απαραίτητες για τη συγκεκριμένη θέση. Κάθε υποψήφιος ιατρός/εργοδότης μπορεί να έχει διαφορετικές προτεραιότητες/απαιτήσεις ακόμα αν πρόκειται για παρόμοιες θέσεις. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να διαβάζεις προσεκτικά την περιγραφή της θέσης και να είσαι έτοιμη να απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικές με την εμπειρία και τις δεξιότητες σου.

Για να δεις δείγματα βιογραφικών και συνοδευτικές επιστολές για τη θέση Γραμματέας σε Δομές Υγείας καθώς και όλες τις πιθανές ερωτήσεις (και τις απαντήσεις) σε μια συνέντευξη θα πρέπει να ολοκληρώσεις το σεμινάριο και να συμμετέχεις στο πρόγραμμα Mentoring της Interactive Education το οποίο προσφέρεται δωρεάν (δες πιο κάτω…)

Και αν δεν έχω εμπειρία;

Πόσο πιθανό είναι να προσληφθείς σε μια τέτοια θέση αν δεν έχεις καθόλου εμπειρία; Υπάρχουν πολλές πιθανότητες, και οι περισσότερες (περίπου οι μισές) αγγελίες για Γραμματείς σε Δομές Υγείας δεν θέτουν σαν προϋπόθεση την εμπειρία. Όμως…

Η πραγματική κατάσταση στον συγκεκριμένο χώρο είναι λίγο διαφορετική. Σκεφτείτε και εσείς, μια γραμματέας χωρίς τα βασικά προσόντα (πχ χρήση λογισμικού συνταγογράφησης) τι μισθό θα μπορούσε να διεκδικήσει; Έπειτα όπως σχεδόν σε όλες τις δουλειές οι περισσότερες θέσεις δεν ανακοινώνονται και μεγάλο ρόλο στην πρόσληψη παίζει η δικτύωση. Πώς θα σε συστήσει κάποιος σε γνωστό του γιατρό αν δεν έχεις τις ελάχιστες γνώσεις και κάποια εμπειρία;

Αν δεν έχεις εμπειρία τότε είναι απαραίτητο να παρακολουθήσεις ένα σχετικό σεμινάριο ή να ξεκινήσεις την καριέρα σου σε ένα μικρό γραφείο γιατρού (πρακτική άσκηση) ή να επιλέξεις να εργαστείς εθελοντικά σε κάποιον οργανισμό. Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης INTERACTIVE EDUCATION βοηθά όλους τους εκπαιδευόμενους του να βρουν πρακτική άσκηση.

Απαιτήσεις εκπαίδευσης

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις για συγκεκριμένες σπουδές. Πολλές Δομές Υγείας προσλαμβάνουν αποφοίτους Λυκείου με άριστες γνώσεις χρήσης υπολογιστών συμπεριλαμβανομένων του τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης και των προγραμμάτων συνταγογράφησης. Η παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης θεωρείται επιπλέον προσόν, ενώ σε περιοχές ιατρικού/ιαματικού τουρισμού η δεύτερη γλώσσα είναι απαραίτητη.

Ο κλάδος προσφέρεται για εξέλιξη καθώς τα ιατρικά κέντρα έχουν ανάγκη από ανώτερα στελέχη (Διευθυντές) και Γραμματείς Διεύθυνσης (Assistant Manager).

Mentoring System

Το Σύστημα Mentoring (υποστήριξης) της Interactive Education προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ  στους σπουδαστές της, υλοποιείται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και βοηθά την υλοποίηση του Προσωπικού σου Σχεδίου Δράσης & Επιτυχίας.

Περιλαμβάνει: 

 > Έλεγχο βιογραφικού, 

 > Προτάσεις για πρακτική άσκηση και εργασία, 

> Προώθηση των βιογραφικών σε εταιρείες του κλάδου
   που σε ενδιαφέρει,

> Προτάσεις συναφών σεμιναρίων.

 

I don’t care what you do for a living—if you do it well I’m sure there was someone cheering you on or showing the way. A mentor.” — Denzel Washington
Denzel Washington​
Actor